6946 824455 info@ofep.gr
Επιλογή Σελίδας

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Στις 4 και 5 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε στη Ναύπακτο σεμινάριο της εκτροφικής ομάδας του Ο.Φ.Ε.Π. με θέμα τη σύγχρονη εκτροφή του Ελληνικού Ποιμενικού.

Το σεμινάριο αυτό είχε προγραμματιστεί από καιρό, με έναυσμα τις εξελίξεις της εκτροφής και τα προβλήματα της εφαρμογής του προγράμματος αναπαραγωγής, υπό το πρίσμα της κεντρικής διαχείρισης του γενικού πληθυσμού Ελληνικών Ποιμενικών σκύλων, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την εποπτεία του Ο.Φ.Ε.Π.

Ο στόχος του σεμιναρίου ήταν να ενημερωθούν τα μέλη της εκτροφικής ομάδας για επιμέρους επίκαιρα θέματα της εκτροφής και να αποσαφηνιστούν οι όροι της συμμετοχής των μελών μας στο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Επίσης να τονιστεί ο φυλετικός τύπος του Ελληνικού Ποιμενικού ως σημαντικός παράγων της διαλογής των παραγόμενων νέων γενεών και να επιτευχθεί η κοινή κατεύθυνση των δράσεων της εκτροφής, ώστε ο πληθυσμός των σκύλων στις νέες γενεές να προσεγγίσει σε μεγαλύτερο ποσοστό το Πρότυπο της φυλής.

Το σεμινάριο είχε διαδραστικό χαρακτήρα, αρκετούς ομιλητές από το Δ.Σ. του Ο.Φ.Ε.Π. του Κριτές της φυλής και τα λοιπά μέλη και παρουσίαση από την κα Βούλα Παπουτσάνη, της μεθόδου προσέγγισης του κριτή στην αξιολόγηση της μορφολογίας, ζωντανά, πάνω σε τρεις σκύλους, στον χώρο της αυλής του ξενοδοχείου που φιλοξένησε το σεμινάριο.

Επίσης η κα Παπουτσάνη, ανέπτυξε το ρόλο του κριτή στην ανάπτυξη της φυλής του Ελληνικού Ποιμενικού, σε όλη τη περίοδο της λειτουργίας των κυνοφιλικών οργανισμών της χώρας μας.

Μεταξύ των επιμέρους θεμάτων, ο κος Χρ. Δρίβας ανέπτυξε το θέμα του φυλετικού τύπου, όπως διαμορφώθηκε από την πρώιμη περίοδο (1987-1998) της διερεύνησης του πληθυσμού των Ελληνικών Ποιμενικών στα κοπάδια της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Επίσης παρουσίασε την προσπάθεια προβολής του Ελληνικού Ποιμενικού από τους κυνοφιλικούς φορείς εκείνης της περιόδου (Κ.Ο.Ε. και Ο.Κ.Α.) μέσα από τις εκθέσεις και τη δράση των μελών τους.

Άλλα σημεία της αναφοράς του ήταν η ανάλυση των ζωοτεχνικών εννοιών της φυλετικής ποικιλότητας και της μεθόδου ενσωμάτωσης των αποκλινόντων μορφολογικών στοιχείων του αναπαραγόμενου πληθυσμού, σε αποδεκτές μορφές των νέων γενεών. Επίσης έδωσε εξηγήσεις για τα κριτήρια επιλογής των πρώτων Ελληνικών Ποιμενικών που χρησιμοποιήθηκαν ως πατρογονικά, από τα κοπάδια των κτηνοτρόφων.

Ο Πρόεδρος του Ο.Φ.Ε.Π. κος Νάσος Γιδόγιαννος αναφέρθηκε στις δυσκολίες της εφαρμογής του προγράμματος αναπαραγωγής και παρουσίασε περιληπτικά σημεία του σεμιναρίου του Ισπανού κυνολόγου κο Salas, ο οποίος είχε παρουσιάσει το 2015 ως φιλοξενούμενος του Ο.Κ.Α. τις παραμέτρους ανάπτυξης μιας εθνικής φυλής, από το επίπεδο του πληθυσμού εργασίας, στο επίπεδο της σύγχρονης έννοιας της φυλής.

Επίσης αναφέρθηκε σε στοιχεία της γενετικής που διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά, για να καταστεί σαφές το πολύπλοκο της σύνθεσης των έμβιων οργανισμών και τις σχετικές δυνατότητες εφαρμογής της πρακτικής ζωοτεχνίας.

 

ΕΚΑΝΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.

 

1. Εκτίμηση και επιλογή γεννητόρων

 • Με μικρή ή χωρίς συγγένεια.

 • Με όμοιο ή συμπληρωματικό φαινότυπο.

 • Ανήκοντες στη κατηγορία εξαίρετοι ή πολύ καλοί κατά την ταξινόμηση Ο.Φ.Ε.Π.

 • Με καλή υγεία και χαρακτήρα.

 • Με σχεδιασμό για τη σύσταση ή συντήρηση γενετικών γραμμών συγκεκριμένων προγόνων.

 

2. Διαλογή κουταβιών με κριτήρια φαινοτύπου και χαρακτήρα.

 

3. Επιλογή νέων ιδιοκτητών με προϋποθέσεις.

 • Συνεργάσιμοι ως προς το κεντρικό πρόγραμμα εκτροφής.

 • Με κατάλληλους χώρους συντήρησης και διαβίωσης των σκύλων.

 • Διαθέτοντες χρόνο ενασχόλησης και προσωπικής φροντίδας του σκύλου.

 • Με φιλοζωϊκή νοοτροπία και χωρίς βλέψεις εμπορευματοποίησης του σκύλου ή βιοποριστικές πρακτικές.

 • Με κατανόηση στις μεθόδους διαλογής των σκύλων αναπαραγωγής και το ενδεχόμενο ο δικός τους σκύλος να μην είναι στους επιλέξιμους,       αλλά μόνο ένα ζώο συντροφιάς.

 

4. Εκτίμηση των νέων γενεών σκύλων σε ενήλικη κατάσταση στις εκθέσεις μορφολογίας ή κατά τις κατά τόπο επισκέψεις εποπτών κ.λπ       προσεγγίσεις.

 

5. Λειτουργία της ποιοτικής διαλογής των σκύλων σε δύο επίπεδα αλληλοσυμπληρούμενα ως προς τα ποιοτικά κριτήρια.

 • Επίπεδο επιλεχθέντων εξαίρετων νέων γενεών.

 • Επίπεδο «πειραματισμού» με την εισαγωγή νέων πατρογονικών σκύλων από την ύπαιθρο με στόχο την ενδυνάμωση παραμέτρων της       αναπαραγωγής.

Ο κος Γιώργος Σερβετιάδης παρουσίασε ως παράδειγμα ανάπτυξης μιας παραδοσιακής ποιμενικής φυλής σκύλων, τον Πατού (σκύλο των Πυρηναίων της Γαλλίας) και την δράση του αντίστοιχου κυνοφιλικού σωματείου.

Αναφέρθηκε επίσης στην ποικιλότητα των εργασιακών Πατού.

Τέλος ο κος Γιώργος Ζαχαρόγιαννης παρουσίασε τα αποτελέσματα της εκτροφής των δύο τελευταίων χρόνων της δράσης του Ο.Φ.Ε.Π. και το βαθμό γενετικής βελτίωσης των απογόνων.

Συζητήθηκαν θέματα όπως τα προβλήματα σύγκλισης φαινοτύπου του Ε.Π

 

1. Η μεγάλη ποικιλομορφία του πληθυσμού σκύλων της υπαίθρου και η αδυναμία χρησιμοποίησης στην αναπαραγωγή ατόμων με επιθυμητό φαινότυπο, είτε προέρχονται από την ύπαιθρο, είτε από την ελεγχόμενη εκτροφή, από την αρχή της συστάσεως του αναπαραγωγικού πληθυσμού έως σήμερα και συμβιβασμοί κατά συνθήκη, συζεύξεων με τα διαθέσιμα σκυλιά.

 

 

2. Αδυναμία συγκέντρωσης επαρκών στοιχείων που αναφέρονται στις αγέλες σκύλων της υπαίθρου και κατά συνέπεια αδυναμία εκτίμησης της κληρονομικότητάς τους σε πρώτη θεώρηση.

 

3. Περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου των απογόνων των επιλεγμένων συζεύξεων και συναγωγής συμπερασμάτων για την έκφραση του γονοτύπου.

 

4. Απουσία ενδιαφέροντος των επί μέρους εκτροφέων για τη συνέχιση γενετικών γραμμών εκλεκτών προγόνων με επιθυμητό φαινότυπο ή τη παρακολούθηση των παραγώγων τους, μέθοδος που πρακτικά εφαρμόζεται ακόμη και από ορισμένους κτηνοτρόφους.

 

5. Προσωπική προτίμηση εκτροφέων για σκύλους με αποκλίνοντες φαινοτύπους, λόγω επιμέρους εντυπωσιακών μορφολογικών στοιχείων ή φημολογίας άλλων αρετών.

 

 

6. Άνοιγμα της εκτροφής με σκύλους εμφανών αποκλίσεων, χωρίς στη συνέχεια τη διαλογή των απογόνων και τη χρησιμοποίησή τους σε εκτροφή με σύστημα ενσωμάτωσης στον επιθυμητό φυλετικό τύπο.

 

7. Περιορισμένη έκφραση όλων των αρετών της φυλής παράλληλα με τον φαινότυπο και επιλογή των σκύλων με γνώμονα άλλες αρετές, όπως χαρακτήρας, εργασιακή ικανότητα, υγεία, αισθητικά στοιχεία.

 

 

8. Παρερμηνεία των ζωοτεχνικών όρων «φυλετική ποικιλότητα», «ενσωμάτωση γενετικού υλικού», «ποσοστιαία έκφραση της κληρονομικότητας», από τους ασκούντες τη διαλογή των σκύλων.

 

9. Αδυναμία κατανόησης των κριτηρίων της διαλογής και της εφαρμογής του προτύπου στην πράξη.

 

10. Συμβιβασμοί ως προς τις επιλογές των γεννητόρων, κατά παρέκκλιση των αποφασισμένων μεθόδων και προτεινομένων σκύλων αναπαραγωγής, για να ικανοποιηθεί ο ανθρώπινος παράγων και να ενισχυθεί το διοικητικό σκέλος των δράσεων του Ομίλου.