Ο.Φ.Ε.Π

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ


ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΑΣ

Όνομα,Διεύθυνση,Τηλέφωνα. σε περίπτωση χωρίς ιδιοκτήτη κενό η άγνωστος.
Όνομα,Διεύθυνση,Τηλέφωνα. σε περίπτωση χωρίς ιδιοκτήτη κενό η άγνωστος.